• 1 Seminer ve Toplantılar
  • 1 Sorunlara Hızlı Çözüm
  • 1 Kaliteli Hizmet
Ana Sayfa Duyurular Bildirim ve Ekler Mevzuat İletişim Elazığ Dernekleri Derneklere Duyuru
Menüler
   
Örnek Tüzükler
 
Dernek işlemlerinde kullanabileceğiniz belge örnekleri aşağıdadır.

-Şubesiz Dernek Tüzüğü

-Şubeli Dernek Tüzüğü

-Spor Kulübü Tüzüğü

-Derbis Kullanıcı işlemleri

-İlk Genel kurul Evrakları

-Genel Kurul Evrakları

-Dernek Defterleri

-Fesih Evrakları

 
ANA SAYFA
 

      

 İlimiz dahilinde kurulu ve faaliyette bulunan derneklerin 2014 yılı bilgilerini içerir dernek beyannamelerini verir iken derneğe ait vergi numarasının DERBİS sistemine girilmesi gerekmektedir. Vergi numarası olmadan beyanname bildiriminde bulunan derneklerin beyannameleri düzeltilmek üzere onaydan çıkarılmıştır.

  Kamu yararına çalışan derneklerin görevine devam eden yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile şube başkanlarının 2015 yılı şubat ayı sonuna kadar Mal bildiriminde bulunması gerekmektedir.

 Bilanço hesabına göre defter tutan derneklerimizin dernekler yönetmeliğinin 36 ncı maddesindeki "Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.  Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir." hükme göre hareket etmeleri gerekmektedir. 

    Devam eden dernek projeleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar   hakkında ziyaret edebilirsiniz.

   31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe giren 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, “Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Daire Başkanlığının ve derneğin internet sayfasında yayımlanır.” hükmünü amirdir.

            Bu kapsamda, bilanço esasına göre defter tutan derneklerin; beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli gördükleri diğer bilgileri varsa internet sitelerinde yayımlamaları gerekmektedir. (Yönetmeliğin 83 üncü maddesinde geçen “dernek” ibaresi aynı zamanda şube, federasyon ve konfederasyonlar ile yabancı derneklerin Türkiye’deki şube veya temsilciliklerini de kapsadığından; bu kuruluşlardan bilanço esasına göre defter tutan ve internet sitesi olanların, beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli gördükleri diğer bilgileri yayımlamaları gerekmektedir.) 

 

 
Etkinlikler
 

Derneklerimizin iş ve işlemlerinde en sık kullanılan belge ve karar örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 
Üye Girişi
   
Ana Sayfa - Duyurular - Bildirim ve Ekler - Mevzuat - İletişim - Elazığ Dernekleri - Sık Sorulan Sorular